Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do składania ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów "Techniki wokalne" dla studentów Wydziału Sztuki i Nauk o Etnologii 

Nr sprawy: 18/2019

Termin składania ofert: 02.12.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia Pilotów Wycieczek dla studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych

Nr sprawy: 17/2019

Termin składania ofert: 02.12.2019

  

ARCHIWALNE

 

LETTER OF INQUIRY for providing the service Market insight on the selection of the contractor for the task lectures in field of Structure of storytelling in film.

Nr sprawy: 16/2019

Termin składania ofert: 22.11.2019

 

Przeprowadzenie zajęć w języku angielskim przez profesora wizytującego, w zakresie ustroju politycznego Meksyku i środków ochrony praw człowieka w Ameryce Łacińskiej dla studentów studiów stacjonarnych

Nr sprawy: 123150/2019

Termin składania ofert: 18.11.2019

 

Przeprowadzenie zajęć w języku angielskim w zakresie problematyki chińskiego prawa pracy dla studentów studiów stacjonarnych

Nr sprawy: 1213806/2019

Termin składania ofert: 18.11.2019

 

Przeprowadzenie zajęć w języku angielskim w zakresie problematyki chińskiego prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego dla studentów studiów stacjonarnych

Nr sprawy: 1213812/2019

Termin składania ofert: 04.11.2019

 

Warsztaty: "Self-publishing oraz właściwe przygotowanie propozycji wydawniczej"

Nr sprawy: 1210012/2019

Termin składania ofert: 11.11.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej

Nr sprawy: 15/2019

Termin składania ofert: 15.10.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi przeprowadzenia  warsztatów z zakresu Zarządzania hurtownią danych dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr sprawy: 14/2019

Termin składania ofert: 09.10.2019

 

Warsztaty: "Self-publishing oraz właściwe przygotowanie propozycji wydawniczej"

Nr sprawy: 119968/1/2019

Termin składania ofert: 03.10.2019

 

Warsztaty: "Self-publishing oraz właściwe przygotowanie propozycji wydawniczej"

Nr sprawy: 119968/2019

Termin składania ofert: 23.09.2019

 

Zajęcia z wykładowcą z zagranicy ,, W świecie tradycyjnych gier japońskich”

Nr sprawy: 1205561/2019

Termin składania ofert: 18.09.2019

 

Konsultacje eksperckie w zakresie wdrożenia, zarządzania i administracji systemem EZD PUW Białystok

Nr sprawy: 118425/2/2019

Termin składania ofert: 11.09.2019

 

Przeprowadzenie wykładów w języku obcym dla studentów studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku International Business Law and Arbitration, dotyczących „Gender, Islam and International Development: women's economic empowerment and human rights in the Middle East and North Africa"

Nr sprawy: 1198267/2019

Termin składania ofert: 06.08.2019

 

Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Informatyka Stosowana I-go oraz II-go poziomu kształcenia, dotyczących „Advanced programming in Python”, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Nr sprawy: 1185843/2019

Termin składania ofert: 27.05.2019

 

Przeprowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów studiów kierunku Fizyka Medyczna I-go oraz II-go poziomu kształcenia, dotyczących „Contemporary Biophysics”, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach’’

Nr sprawy: 1185845/2019

Termin składania ofert: 27.05.2019

 

Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów studiów licencjackich kierunku sztuka pisania przez wykładowcę funkcjonującego na co dzień poza granicami kraju i dysponującego dużą wiedzą o kulturze danego kraju, tamtejszym rynku książki i życiu literackim. Przedmiotem warsztatów będą zagadnienia związane z tworzeniem różnego typu tekstów literackich i paraliterackich dotyczących: „Kultura i życie literackie w Belgii” oraz „Rynek książki w Belgii”.

Nr sprawy: 1184830/2019

Termin składania ofert: 21.05.2019

 

Przeprowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich kierunku Informatyka Stosowana I-go poziomu kształcenia, dotyczących „New trends in Machine Learning”, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.

Nr sprawy: 1184001/2019

Termin składania ofert: 17.05.2019

 

Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów studiów licencjackich kierunku sztuka pisania przez wykładowcę funkcjonującego na co dzień poza granicami kraju i dysponującego dużą wiedzą o kulturze danego kraju, tamtejszym rynku książki i życiu literackim. Przedmiotem warsztatów będą zagadnienia związane z tworzeniem różnego typu tekstów literackich i paraliterackich dotyczących: „Kultura i życie literackie w Belgii” oraz „Rynek książki w Belgii”.

Nr sprawy: 1182328/2019

Termin składania ofert: 07.05.2019

 

Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów studiów licencjackich kierunku sztuka pisania przez wykładowcę funkcjonującego na co dzień poza granicami kraju i dysponującego dużą wiedzą o kulturze danego kraju, tamtejszym rynku książki i życiu literackim. Przedmiotem warsztatów będą zagadnienia związane z tworzeniem różnego typu tekstów literackich i paraliterackich dotyczących: „Kultura i życie literackie w Belgii” oraz „Rynek książki w Belgii”.

Nr sprawy: 1180579/2019

Termin składania ofert: 25.04.2019

 

Przeprowadzenie wykładów w języku obcym dla studentów Przedmiotem wykładów będą zagadnienia związane z tworzeniem różnego typu tekstów literackich i paraliterackich dotyczących: „Kultura i życie literackie w Niemczech” oraz „Rynek książki w Niemczech”

Nr sprawy: 1178251/2019

Termin składania ofert: 14.04.2019

 

Usługi szkoleniowe: Certyfikowane szkolenie z zakresu metody komunikacji osób niepełnosprawnych MAKATON zakończone certyfikatem I-stopnia

Nr sprawy: 1175932/2019

Termin składania ofert: 03.04.2019

 

Usługi w zakresie organizacji pobytu w celu realizacji wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Nr sprawy: 1173161/2019

Termin składania ofert: 21.03.2019

 

Usługi szkoleniowe: Certyfikowane szkolenie w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej zakończone certyfikatem

Nr sprawy: 1169474/2019

Termin składania ofert: 05.03.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi opracowanie pełnej dokumentacji modułu w ramach nowego kierunku studiów II stopnia
w języku angielskim „Creation management in new media” na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr sprawy: 4/2019

Termin składania ofert: 01.03.2019

 

LETTER OF INQUIRY for providing the service Lectures, workshops and consultations on topics connected with modern television and ways of using it in varied forms of implementation in public relations, especially related to political communication – international experience.

Case number: 6/2019

Deadline for the submission of offers: 26/02/2019

 

LETTER OF INQUIRY  for providing the service lectures with multimedia presentations and consultations on good practices in teaching issues related to the practical application of public policies

Case number: 5/2019

Deadline for the submission of offers: 26/02/2019

 

Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Inżynieria Materiałowa I-go oraz II-go poziomu kształcenia, dotyczących “Rozwinięcia zagadnień krystalografii”, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Nr sprawy: 1156600/2019

Termin składania ofert: 11.01.2019

 

Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Inżynieria Materiałowa I-go oraz II-go poziomu kształcenia, z Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Nr sprawy: 1156644/2019

Termin składania ofert: 11.01.2019

 

Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Inżynieria Materiałowa I-go oraz II-go poziomu kształcenia, z Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Nr sprawy: 111723/2018

Termin składania ofert: 19.12.2018

 

Usługi szkoleniowe: Warsztaty ze studentami z zakresu "Self-publishing oraz właściwe przygotowanie propozycji wydawniczej"

Nr sprawy: 108993/3/2018

Termin składania ofert: 10.10.2018