Przejdź do treści

Szkolenia certyfikowane

  • Akredytowane szkolenia według metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation 

Szkolenie podniesie kompetencje studentów w zakresie zarządzania zarówno dużymi przedsięwzięciami, jaki i takimi o mniejszej skali. PRINCE2 jest niczym instrukcja, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2 Foundation studenci poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.

  • Akredytowane szkolenia według metodyki PRINCE2 na poziomie Practitioner

Szkolenie podniesie kompetencje studentów w zakresie zarządzania zarówno dużymi przedsięwzięciami, jaki i takimi o mniejszej skali. PRINCE2 to metodyka zarządzania projektem, wedle której proponuje się podział projektu na mniejsze procesy, definiujące działania zarządcze i administracyjne wykonywane w trakcie projektu. Metodyka ma formalny i bardzo uporządkowany charakter, dlatego może być z sukcesem wykorzystywana przy realizacji złożonych przedsięwzięć. Z drugiej strony zachowuje elastyczność i uniwersalny charakter dzięki czemu z powodzeniem można ją użyć w każdym projekcie o dowolnej skali złożoności.

  • Akredytowane szkolenia FCE z języka angielskiego 

Szkolenie pozwoli studentom na powtórzenie wiadomości przed przystąpieniem do uznawanego w różnych branżach egzaminu certyfikowanego FCE. Etap sprawdzający poprzedzi: zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki, zapoznanie ze strukturą egzaminu, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi, rozwinięcie umiejętności płynnego wykorzystania dość szerokiego zakresu struktur gramatycznych i leksykalnych, komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych pisania różnych typów tekstów argumentujących, opisujących czy relacjonujących przebieg zdarzeń.

  • Akredytowane szkolenia CEA z języka angielskiego

Szkolenie pozwoli studentom na powtórzenie wiadomości przed przystąpieniem do uznawanego w różnych branżach CAE - Cambridge English: Advanced. Etap sprawdzający poprzedzi zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki ; zapoznanie ze strukturą egzaminu, typami pytań , technikami egzaminacyjnymi; rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych, pisania różnych typów tekstów argumentujących, opisujących czy relacjonujących przebieg zdarzeń.

  • Szkolenie Adobe Photoshop podstawy

Szkolenie podniesie kwalifikacje studentów w zakresie obsługi programów wymaganych w większości miejsc potencjalnego zatrudnienia dla absolwentów kierunków humanistycznych. Dobra znajomość podstawowych narzędzi graficznych stanowi liczącą się na rynku pracy umiejętność. Celem szkolenia jest podniesie kwalifikacji zawodowych i informatycznych studentów i uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy. Zajęcia obejmą szkolenie z obsługi bazowych narzędzi programów graficznych pakietu Adobe.

  • Szkolenie Zaawansowany Adobe Photoshop

 Szkolenie z obsługi Adobe Photoshop na poziomie zaawansowanym skierowane będzie do studentów Wydziału Filologicznego posiadających już podstawową wiedzę na temat programu. Celem szkolenia jest więc poszerzenie posiadanych umiejętności i wzmocnienie kompetencji informatycznych studentów, co uczyni ich bardziej atrakcyjnymi na zdigitalizowanym rynku pracy.

  • Szkolenie CorelDRAW kurs podstawowy

Szkolenia z projektowania grafiki wektorowej dla początkujących i zaawansowanych wyposażą uczestników projektu w cenne na rynku pracy kwalifikacje. Znajomość programów graficznych stanowi ważną umiejętność w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie w sektorach wymagających doświadczenia lub kompetencji w samodzielnej pracy "kreatywnej", a więc: w agencjach reklamowych, działach marketingu i promocji zarówno w firmach prywatnych, jak również instytucjach państwowych. Celem szkolenia jest podniesie kompetencji informatycznych i zawodowych uczestników.

  • Szkolenie CorelDRAW 2 dla zaawansowanych

​​​​​​​Szkolenia z projektowania grafiki wektorowej dla początkujących i zaawansowanych wyposażą uczestników projektu w cenne na rynku pracy kwalifikacje. Znajomość programów graficznych stanowi ważną umiejętność w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie w sektorach wymagających doświadczenia lub kompetencji w samodzielnej pracy "kreatywnej", a więc: w agencjach reklamowych, działach marketingu i promocji zarówno w firmach prywatnych, jak również instytucjach państwowych. Celem szkolenia jest podniesie kompetencji informatycznych i zawodowych uczestników.

  • Kurs programowania w Python

Szkolenie z podstaw programowania w Python: podnosi kwalifikacje studentów i absolwentów kierunków humanistycznych dając im możliwość lepszego odnalezienia się na mocno scyfryzowanym i stechnologizowanym rynku pracy. Umiejętność tworzenia prostych aplikacji mobilnych, którą uczestnicy projektu nabyć mogą podczas wyżej wymienionego szkolenia, da im większe szanse przede wszystkich w branżach wykorzystujących potencjał digitalowy, tj. m.in. agencjach reklamowych, agencjach interaktywnych, wydawnictwach internetowych. Wiodącym celem szkolenia będzie podniesienie kompetencji informatycznych i zawodowych studentów.