Przejdź do treści

Dokumenty

REGULAMIN PROJEKTU

Zarządzenie nr 124/2018 z dnia 10-09-2018 Rektora UŚ w sprawie realizacji Projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STUDENT

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” z dnia 11.02.2019 r. (obowiązujący od 11.02.2019 r. do nadal)

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 11.02.2019 r. Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach Projektu pt.„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
Załącznik nr 1a: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2a: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3a: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4a: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5a: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja kolorowa)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6a: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)
​Załącznik nr 7: Wykaz nowych i modyfikowanych kierunków w ramach Projektu
Załącznik nr 8: Wykaz form wsparcia

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” z dnia 06.11.2018 r. (obowiązujący od 01.10.2018 do 10.02.2019 r.)

Zarządzenie nr 177/2018  z dnia 06-11-2018 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach Projektu pt. "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. (UCHYLONE)

 

PRACOWNIK

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej (obowiązujący od 20.11.2019 do nadal)

Zarządzenie nr 155/2019 z dnia 20.11.2019 r. Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach Projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej
Załącznik nr 1a: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej (wersja kolorowa)
Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2a: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej(wersja kolorowa)
Załącznik nr 2b: Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej(wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3a: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 3b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4a: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 4b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5a: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja kolorowa)
Załącznik nr 5b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6a: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej (wersja kolorowa)
Załącznik nr 6b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 7a: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej (wersja kolorowa)
Załącznik nr 7b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 8a: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja kolorowa)
Załącznik nr 8b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej (obowiązujący od 11.03.2019 do 19.11.2019)

Zarządzenie nr 37/2019  z dnia 11-03-2019 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach Projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00. (UCHYLONE)

 

Regulamin udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.