Przejdź do treści

Wykładowcy zagraniczni

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ Z PROFESOREM WIZYTUJĄCYM

 

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00  Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na zajęcia z profesorem wizytującym dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zdalnej,       

Zakres merytoryczny zajęć: Geopolityka XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

• Zarys geopolityki XX wieku

• Nowa geopolityka po zakończeniu zimnej wojny;

• Wzrost i upadek dominacji USA;

• Pełzający wzrost Chin i ich rosnąca asertywność;

• Upadek Rosji i jej nowe ambicje geopolityczne;

• Zmiany geopolityczne Unii Europejskiej;

• Potencjalni nowi aktorzy wielobiegunowej wizji;

• Możliwe wizje geopolitycznej przyszłości świata.

                                                                                                               

NABÓR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 06.10-14.10.2022

 Wersję papierowa prosimy o dostarczenie do dr hab prof UŚ Sławomira Pytla do 18.10.2022 roku

 O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała przede wszystkim średnia arytmetyczna ocen z semestru poprzedzającego rekrutację.

 UWAGA!  Na potrzeby rekrutacji prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączników 1b,2b,3b,4b,5b znajdujących się na stronie

 

Załącznik do zarządzenia - Regulamin

Załącznik nr 1b do Regulaminu

Załącznik nr 2b do Regulaminu

Załącznik nr 3b do Regulaminu

Załącznik nr 4b do Regulaminu

Załącznik nr 5b do Regulaminu

Załącznik nr 6b do Regulaminu

  

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12 pokój 14, parter, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 32 359 2434

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ Z PROFESOREM WIZYTUJĄCYM

 

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00  Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na zajęcia z profesorem wizytującym dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zdalnej,                                                                                                                       

NABÓR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 06.10-14.10.2022

 Wersję papierowa prosimy o dostarczenie do dr Dominiki Dąbrowskiej do 18.10.2022 roku

 O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała przede wszystkim średnia arytmetyczna ocen z semestru poprzedzającego rekrutację.

 UWAGA!  Na potrzeby rekrutacji prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączników 1b,2b,3b,4b,5b znajdujących się na stronie

 

Załącznik do zarządzenia - Regulamin

Załącznik nr 1b do Regulaminu

Załącznik nr 2b do Regulaminu

Załącznik nr 3b do Regulaminu

Załącznik nr 4b do Regulaminu

Załącznik nr 5b do Regulaminu

Załącznik nr 6b do Regulaminu

 

  

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12 pokój 14, parter, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 32 359 2434