Przejdź do treści

Zajęcia u pracodawców

Nabór na zajęcia u pracodawców

                                                                ogloszenie

                                 OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ U PRACODAWCÓW

 

                             Tworzenie, promocja i sprzedaż własnych imprez turystycznych przez biuro podróży   

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00

 Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na zajęcia u pracodawców dla studentów czterech ostatnich semestrów , kierunku geografia, IZS studiów licencjackich oraz Turystyka studiów magisterskich Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajęcia zostaną zrealizowane  w formie kontaktowej.                                                                                                                       

NABÓR  ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: ...................................................

Wersję papierowa prosimy o dostarczenie do dr hab. Sławomira Pytla Prof. UŚ ........................................ roku osobiście lub listownie na adres:

Sławomir Pytel

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

ul. Będzińska 60/419

41-200 Sosnowiec

 

Uczestnicy zapoznają się z wszystkimi etapami tworzenia, promocji  i sprzedaży imprez turystycznych przez biuro podróży, będące touroperatorem, w szczególności tworzenie ofert wraz ze szczegółowymi programami dla różnych grup klientów. Zostaną omówione składowe imprezy turystycznej - środki transportu, baza noclegowa, baza gastronomiczna i atrakcje turystyczne  oraz metody ich rezerwacji.  Ostatnim punktem szkolenia będzie rozliczanie imprez turystycznych na konkretnych przykładach. Efektem zajęć będzie zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnej  w pracy touroperatora.

 

Uczestnikiem szkolenia może być student, który w wyznaczonym terminie prześle na adres mailowy slawomir.pytel@us.edu.pl  komplet dokumentów – skan  - liczy się data i godzina wpłynięcia wiadomości, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała przede wszystkim średnia arytmetyczna ocen z semestru poprzedzającego rekrutację.

 

UWAGA!  Na potrzeby rekrutacji prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączników 1b,2b,3b,4b,5b znajdujących się na stronie

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/dokumenty

 

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)

 

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12 pokój 14, parter, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 32 359 2434

                 

 

 Nabór na zajęcia u pracodawców

                                                                ogloszenie

                                 OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ U PRACODAWCÓW

                                                               Stworzenie i prowadzenie ośrodka edukacji

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00

 Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na zajęcia u pracodawców dla studentów czterech ostatnich semestrów kierunków: geografia, geologia stosowana, IZŚ, II i III rok studiów licencjackich oraz kierunku turystyka I i II rok studiów magisterskich Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajęcia zostaną zrealizowane w formie kontaktowej.                                                                                                                       

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: ............................................................

Wersję papierowa prosimy o dostarczenie do dr hab. Sławomira Pytla Prof. UŚ do ............................................roku osobiście lub listownie na adres:

Sławomir Pytel

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

ul. Będzińska 60/419

41-200 Sosnowiec

 

Warsztaty mają na celu zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania miejsc dawnej eksploatacji powierzchniowej do celów edukacyjnych w jak najszerszym zakresie, w szczególności: nauk o przyrodniczych głównie nauk o Ziemi i środowisku, usług ekosystemowych, rewitalizacji w kierunku parków i ogrodów, szeroko rozumianej rekreacji i wypoczynku oraz geozagrożeń. Uczestnicy poznają historyczny kontekst działalności wydobywczej i jej wpływ na rozwój gospodarczy rejonu eksploatacji, zmiany podejścia do przedmiotu rekultywacji w czasie, zapoznają się z różnicami w rekultywacji programowej i naturalnym odtwarzaniu zdolności wegetacyjnej na terenach poeksploatacyjnych oraz czynnikami determinującymi ustalanie nowych funkcji dla obiektów pogórniczych, identyfikacją uciążliwości w celu ich eliminacji, walorów w celu ich wzmacniania.

 

Uczestnikiem szkolenia może być student, który w wyznaczonym terminie prześle na adres mailowy slawomir.pytel@us.edu.pl  komplet dokumentów – skan - liczy się data i godzina wpłynięcia wiadomości, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała przede wszystkim średnia arytmetyczna ocen z semestru poprzedzającego rekrutację.

 

UWAGA!  Na potrzeby rekrutacji prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączników 1b,2b,3b,4b,5b znajdujących się na stronie

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/dokumenty

 

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)

 

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12 pokój 14, parter, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 32 359 2434

                   

 

 

 

   Nabór na zajęcia u pracodawców

                                                                ogloszenie

                                 OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ U PRACODAWCÓW

                                                                      Nowoczesne metody wiertnicze w inżynierii środowiskowej

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00

 Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na zajęcia u pracodawców dla studentów czterech ostatnich semestrów kierunku geografia, geologia stosowana, IZŚ, II i III rok studiów licencjackich oraz kierunku turystyka I i II rok studiów magisterskich Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajęcia zostaną zrealizowane częściowo w formie kontaktowej.                                                                                                                       

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: ........................................................................

Wersję papierowa prosimy o dostarczenie do dr hab. Sławomira Pytla Prof. UŚ ...................................... osobiście lub listownie na adres:

Sławomir Pytel

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

ul. Będzińska 60/419

41-200 Sosnowiec

 

Tematyka zajęć́ ma charakter multidyscyplinarny i przekrojowy, dlatego będą one dostosowane do poziomu wiedzy oraz umiejętności danej grupy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się:

- prawnymi aspektami prowadzenia prac wiertniczych w Polsce,

- projektowaniem prac wiertniczych,

- doborem technik wiertniczych,

- doborem płuczek,

- budową i zastosowaniem nowoczesnych wiertni i narzędzi wiertniczych,

- technikami rdzeniowania,

- rozwiązywaniem problemów podczas prac wiertniczych,

- wykonywaniem dokumentacji prac wiertniczych wraz z informacjami geologicznymi i geofizycznymi.

 

Uczestnikiem szkolenia może być student, który w wyznaczonym terminie prześle na adres mailowy slawomir.pytel@us.edu.pl  komplet dokumentów – skan - liczy się data i godzina wpłynięcia wiadomości, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała przede wszystkim średnia arytmetyczna ocen z semestru poprzedzającego rekrutację.

 

UWAGA!  Na potrzeby rekrutacji prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączników 1b,2b,3b,4b,5b znajdujących się na stronie

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/dokumenty

 

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)

 

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12 pokój 14, parter, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 32 359 2434

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabór na zajęcia u pracodawców

                                                                ogloszenie

                                 OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ U PRACODAWCÓW

                             Tworzenie, promocja i sprzedaż własnych imprez turystycznych przez biuro podróży   

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00

 Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na zajęcia u pracodawców dla studentów czterech ostatnich semestrów , kierunku geografia, IZS studiów licencjackich oraz Turystyka studiów magisterskich Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajęcia zostaną zrealizowane  w formie kontaktowej.                                                                                                                       

NABÓR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 18 października – 24 października 2021

Wersję papierowa prosimy o dostarczenie do dr hab. Sławomira Pytla Prof. UŚ do 27 października 2021 roku osobiście lub listownie na adres:

Sławomir Pytel

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

ul. Będzińska 60/419

41-200 Sosnowiec

 

Uczestnicy zapoznają się z wszystkimi etapami tworzenia, promocji  i sprzedaży imprez turystycznych przez biuro podróży, będące touroperatorem, w szczególności tworzenie ofert wraz ze szczegółowymi programami dla różnych grup klientów. Zostaną omówione składowe imprezy turystycznej - środki transportu, baza noclegowa, baza gastronomiczna i atrakcje turystyczne  oraz metody ich rezerwacji.  Ostatnim punktem szkolenia będzie rozliczanie imprez turystycznych na konkretnych przykładach. Efektem zajęć będzie zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnej  w pracy touroperatora.

 

Uczestnikiem szkolenia może być student, który w wyznaczonym terminie prześle na adres mailowy slawomir.pytel@us.edu.pl  komplet dokumentów – skan  - liczy się data i godzina wpłynięcia wiadomości, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała przede wszystkim średnia arytmetyczna ocen z semestru poprzedzającego rekrutację.

 

UWAGA!  Na potrzeby rekrutacji prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączników 1b,2b,3b,4b,5b znajdujących się na stronie

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/dokumenty

 

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)

 

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12 pokój 14, parter, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 32 359 2434

                 

 

 Nabór na zajęcia u pracodawców

                                                                ogloszenie

                                 OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ U PRACODAWCÓW

                                                               Stworzenie i prowadzenie ośrodka edukacji

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00

 Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na zajęcia u pracodawców dla studentów czterech ostatnich semestrów kierunków: geografia, geologia stosowana, IZŚ, II i III rok studiów licencjackich oraz kierunku turystyka I i II rok studiów magisterskich Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajęcia zostaną zrealizowane w formie kontaktowej.                                                                                                                       

NABÓR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 18 października – 24 października 2021

Wersję papierowa prosimy o dostarczenie do dr hab. Sławomira Pytla Prof. UŚ do 27 października 2021 roku osobiście lub listownie na adres:

Sławomir Pytel

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

ul. Będzińska 60/419

41-200 Sosnowiec

 

Warsztaty mają na celu zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania miejsc dawnej eksploatacji powierzchniowej do celów edukacyjnych w jak najszerszym zakresie, w szczególności: nauk o przyrodniczych głównie nauk o Ziemi i środowisku, usług ekosystemowych, rewitalizacji w kierunku parków i ogrodów, szeroko rozumianej rekreacji i wypoczynku oraz geozagrożeń. Uczestnicy poznają historyczny kontekst działalności wydobywczej i jej wpływ na rozwój gospodarczy rejonu eksploatacji, zmiany podejścia do przedmiotu rekultywacji w czasie, zapoznają się z różnicami w rekultywacji programowej i naturalnym odtwarzaniu zdolności wegetacyjnej na terenach poeksploatacyjnych oraz czynnikami determinującymi ustalanie nowych funkcji dla obiektów pogórniczych, identyfikacją uciążliwości w celu ich eliminacji, walorów w celu ich wzmacniania.

 

Uczestnikiem szkolenia może być student, który w wyznaczonym terminie prześle na adres mailowy slawomir.pytel@us.edu.pl  komplet dokumentów – skan - liczy się data i godzina wpłynięcia wiadomości, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała przede wszystkim średnia arytmetyczna ocen z semestru poprzedzającego rekrutację.

 

UWAGA!  Na potrzeby rekrutacji prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączników 1b,2b,3b,4b,5b znajdujących się na stronie

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/dokumenty

 

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)

 

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12 pokój 14, parter, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 32 359 2434

                   

 

 

 

   Nabór na zajęcia u pracodawców

                                                                ogloszenie

                                 OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ U PRACODAWCÓW

                                                                      Nowoczesne metody wiertnicze w inżynierii środowiskowej

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00

 Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na zajęcia u pracodawców dla studentów czterech ostatnich semestrów kierunku geografia, geologia stosowana, IZŚ, II i III rok studiów licencjackich oraz kierunku turystyka I i II rok studiów magisterskich Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajęcia zostaną zrealizowane częściowo w formie kontaktowej.                                                                                                                       

NABÓR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 18 października – 24 października 2021

Wersję papierowa prosimy o dostarczenie do dr hab. Sławomira Pytla Prof. UŚ do 27 października 2021 roku osobiście lub listownie na adres:

Sławomir Pytel

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

ul. Będzińska 60/419

41-200 Sosnowiec

 

Tematyka zajęć́ ma charakter multidyscyplinarny i przekrojowy, dlatego będą one dostosowane do poziomu wiedzy oraz umiejętności danej grupy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się:

- prawnymi aspektami prowadzenia prac wiertniczych w Polsce,

- projektowaniem prac wiertniczych,

- doborem technik wiertniczych,

- doborem płuczek,

- budową i zastosowaniem nowoczesnych wiertni i narzędzi wiertniczych,

- technikami rdzeniowania,

- rozwiązywaniem problemów podczas prac wiertniczych,

- wykonywaniem dokumentacji prac wiertniczych wraz z informacjami geologicznymi i geofizycznymi.

 

Uczestnikiem szkolenia może być student, który w wyznaczonym terminie prześle na adres mailowy slawomir.pytel@us.edu.pl  komplet dokumentów – skan - liczy się data i godzina wpłynięcia wiadomości, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała przede wszystkim średnia arytmetyczna ocen z semestru poprzedzającego rekrutację.

 

UWAGA!  Na potrzeby rekrutacji prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączników 1b,2b,3b,4b,5b znajdujących się na stronie

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/dokumenty

 

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)

Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)

 

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12 pokój 14, parter, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 32 359 2434