Przejdź do treści

Zamówienia poniżej 30 000 euro(art.4 pkt 8 PZP)

Zapraszamy do składania ofert:


 

 

 

Archiwalne:

 

Konsultacje eksperckie w zakresie wdrożenia, zarządzania i administracji systemem EZD PUW Białystok

Nr sprawy: 118425/2/2019

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 11.09.2019 r. do godz. 11:30

 

Przeprowadzenie wykładów w języku obcym dla studentów studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku International Business Law and Arbitration, dotyczących „Gender, Islam and International Development: women's economic empowerment and human rights in the Middle East and North Africa”

Nr sprawy: 117889/2019

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 6.08.2019 r.

 

Przeprowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów studiów kierunku Fizyka Medyczna I-go oraz II-go poziomu kształcenia, dotyczących „Contemporary Biophysics”, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Nr sprawy: 114723/2019

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 27.05.2019 r.

 

Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Informatyka Stosowana I-go oraz II-go poziomu kształcenia, dotyczących „Advanced programming in Python”, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Nr sprawy: 114718/2019

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia  27.05.2019 r.

 

Przeprowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich kierunku Informatyka Stosowana I-go poziomu kształcenia, dotyczących „New trends in Machine Learning”, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.

Nr sprawy: 114719/2019

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 17.05.2019 r.

 

Usługi szkoleniowe: Certyfikowane szkolenie z zakresu metody komunikacji osób niepełnosprawnych MAKATON zakończone certyfikatem I stopnia

Nr sprawy: 113731/2/2019

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 3.04.2019 r.

 

Usługi w zakresie organizacji pobytu w celu realizacji wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Nr sprawy: 113732/2019

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 21.03.2019 r.

 

Usługi szkoleniowe: Certyfikowane szkolenie w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej zakończone certyfikatem

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1169474

Nr sprawy: 113731/2019

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 5.03.2019 r.

 

 

Usługi szkoleniowe: Certyfikowane szkolenie w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej zakończone certyfikatem

Nr sprawy: 113731/2019

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 5.03.2019 r.

 

Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Inżynieria Materiałowa I-go oraz II-go poziomu kształcenia, z Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Nr sprawy: 111723/2/2018

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 06.01.2019 r.

 

Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Inżynieria Materiałowa I-go oraz II-go poziomu kształcenia, dotyczących “Rozwinięcia zagadnień krystalografii”, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Nr sprawy: 112615/2018

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 06.01.2019 r.

 

Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Inżynieria Materiałowa I-go oraz II-go poziomu kształcenia, z Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Nr sprawy: 111723/2018

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 19.12.2018 r.

 

Usługi szkoleniowe: Warsztaty ze studentami z zakresu "Self-publishing oraz właściwe przygotowanie propozycji wydawniczej"

Nr sprawy: 108993/3/2018

Ofertę należy złożyć w pok. 104; Rektorat, ul. Bankowa 12; Katowice w terminie do dnia 10.10.2018 r.