Przejdź do treści

Kontakt

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych 

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, pokój 0.35, parter

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

nr tel. 32 359 2434

 

Zespół Projektu

 

Koordynator Projektu 

prof. dr hab. Michał Baczyński

e-mail: michal.baczynski@us.edu.pl

nr tel: 32 359 1685

 

Asystent Koordynatora Projektu ds. Administracyjnych

mgr Elżbieta Moczulska

e-mail: elzbieta.moczulska@us.edu.pl

nr tel: 32 359 2434

 

Asystent Koordynatora Projektu ds. Finansowych

mgr Agnieszka Wawoczny

e-mail: agnieszka.wawoczny@us.edu.pl 

nr tel: 32 359 2434

 

Specjalistka ds bilansów kompetencji

mgr Daria Kaleta

e-mail: daria.kaleta@us.edu.pl 

nr tel: 32 359 2434

 

 

Koordynatorzy merytoryczni na wydziałach

 

Wydział Nauk Przyrodniczych

(Dawny Wydział Biologi i Ochrony Środowiska)

dr prof. UŚ Renata Kurtyka

e-mail: renata.kurtyka@us.edu.pl

nr tel: 32 200 9561

 

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

(Dawny Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach)

dr hab. prof. UŚ Sebastian Stach

e-mail: sebastian.stach@us.edu.pl

nr tel: 32 368 9722

 

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

(Dawny Wydział Matematyki Fizyki i Chemii - Instytut Fizyki)

dr Bartosz Dziewit

e-mail: bartosz.dziewit@us.edu.pl

nr tel: 32 349 3890

 

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

(Dawny Wydział Matematyki Fizyki i Chemii - Instytut Chemii)

dr Katarzyna Kowalska-Szojda

e-mail: kasia@ich.us.edu.pl

nr tel: 32 359 1460

 

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

(Dawny Wydział Matematyki Fizyki i Chemii - Instytut Matematyki)

dr Jolanta Sobera

e-mail: jolanta.sobera@us.edu.pl

nr tel: 32 359 2091

 

Wydział Nauk Społecznych

dr Małgorzata Tyrybon

e-mail: malgorzata.tyrybon@us.edu.pl

nr tel: 32 359 1237

 

Wydział Prawa i Administracji

dr Magdalena Półtorak

e-mail: magdalena.poltorak@us.edu.pl

nr tel: 32 359 1316

 

Wydział Nauk Przyrodniczych

(Dawny Wydział Nauk o Ziemi)

dr hab. prof. UŚ Sławomir Pytel

e-mail: slawomir.pytel@us.edu.pl

nr tel: 32 368 9213

 

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

(Dawny Wydział Artystyczny)

dr hab. prof. UŚ Małgorzata Kaniowska

e-mail: malgorzata.kaniowska@us.edu.pl

nr tel: 33 854 6100

 

Wydział Humanistyczny

dr hab. prof. UŚ  Agnieszka Nęcka-Czapska

e-mail: agnieszka.necka@us.edu.pl

nr tel: 32 200 9409

 

Wydział Nauk Społecznych

(Dawny Wydział Pedagogiki i Psychologii)

dr Sabina Pawlik

e-mail: sabina.pawlik@us.edu.pl

nr tel: 32 359 9724

 

Szkoła Filmowa

Prof. dr hab. Janusz Musiał

e-mail: janusz.musial@us.edu.pl

nr tel: 32 359 2420

<.div>