Przejdź do treści

Wykładowcy zagraniczni

W maju i czerwcu 2019 prof. Ewa Martin z Université Grenoble Alpes poprowadziła:

  • seminarium pt.:  Jak badać dyskryminację jako zjawisko socjologiczne?
  • wykład pt.: O pojęciu wrażliwości (vulnérabilité) i jego funkcji heurystycznej
  • oraz odbyła się konferencja otwarta pt.  Uniwersytet francuski jako miejsce tworzenia myśli krytycznej

wykład

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seminarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seminarium2

seminarium3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenci na wykładach i  seminarium prowadzonym przez prof. E. Martin 

 

 

 

W styczniu 2019 roku cykl wykładów pt. CREATE, COMMUNICATE AND IMPLEMENT YOUR SKILLS, TALENTS AND IDEAS FOR ENTERPRISE AND PROFESSIONAL GROWTH oraz warsztaty prowadziła dr. Marta Hawkins - Director of the Futures Entrepreneurship Centre, Plymouth Business School, Faculty of Business.

Marta Hawkins
Studenci kierunku socjologia i praca socjalna na wykładzie dr M. Hawkins