Przejdź do treści

Student

Projekt zakłada poniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych, językowych, analitycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa studentek i studentów UŚ komplementarnych z efektami kształcenia, poprzez realizację programu rozwoju kompetencji w tym: certyfikowanych szkoleń i warsztatów, wizyt studyjnych, dodatkowych zadań praktycznych w formie projektowej i zajęć realizowanych z pracodawcami.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA STUDENTEK/STUDENTÓW W ZADANIACH 1-7 W RAMACH PROJEKTU PT.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” oraz INFORMACJAMI NA TEMAT BIEŻĄCYCH FORM WSPARCIA NA PAŃSTWA WYDZIAŁACH

 

Poniżej znajduje się lista archiwalnych jednostek prowadzących działania w ramach projektu. W zakładkach znajdują działania zrealizowane w roku akademickim 2018/2019

Instytut Chemii

Instytut Fizyki

Instytut Matematyki

Wydział Artystyczny

Wydział Filologiczny

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Wydział Nauk o Ziemi

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Radia i Telewizji