Przejdź do treści

O projekcie

Celem projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” jest: podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych, językowych, analitycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 1593 studentek i studentów UŚ komplementarnych z efektami kształcenia, poprzez realizację programu rozwoju kompetencji w tym: certyfikowanych szkoleń i warsztatów, wizyt studyjnych, dodatkowych zadań praktycznych w formie proj. i zajęć realizowanych z pracodawcami; dostosowanie i realizację programów kształcenia ukierunkowanych na wyposażanie studentów i studentek w praktyczne umiejętności, a także wsparcie zmian organizacyjnych w uczelni poprzez stworzenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej-125 osób oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej-217 osób poprzez realizację kompleksowego programu szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb. W ramach kompleksowego programu rozwoju uczelni, zostaną zrealizowane następujące moduły:

                                                                                                          

MODUŁ PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA,

MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI,

MODUŁ ZARZĄDZANIA W INSTYTUCJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.

 

Okres trwania projektu: 01.10.2018-31.03.2023

 

Kwota dofinansowania (UE) 12 638 671,74 zł

Całkowita wartość projektu 13 029 558,52 zł