Przejdź do treści

Efekty pracy studentów

Działania w powyższym zakresie planowane są w kolejnych okresach trwania projektu.