Przejdź do treści

Szkolenia certyfikowane

NABÓR NA SZKOLENIE " WARSZTATY KSZTAŁCĄCE W ZAKRESIE OBSŁUGI AUTOCAD I PROJEKTOWANIA CAD "

ogloszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA „WARSZTATY KSZTAŁCĄCE W ZAKRESIE OBSŁUGI AUTOCAD I PROJEKTOWANIA CAD

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00

 Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na szkolenie „Warsztaty kształcące w zakresie obsługi Autocad i projektowania CAD” dla studentów czterech ostatnich semestrów wszystkich kierunków studiów Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zdalnej (webinarium).                                                                                                                       

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 15 – 24 KWIETNIA 2020

WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Uczestnikiem szkolenia może być student, który w wyznaczonym terminie prześle na adres mailowy slawomir.pytel@us.edu.pl  komplet dokumentów – skan lub zdjęcie  (w tytule prosimy o wpisanie „Rekrutacja Ochrona danych osobowych w Uczelni”) - liczy się data i godzina wpłynięcia wiadomości, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała przede wszystkim średnia arytmetyczna ocen z semestru poprzedzającego rekrutację.

UWAGA!  Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączników 1b,2b,3b,4b,5b znajdujących się na stronie

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/dokumenty

Zajęcia będą prowadzone w formie komputerowych zajęć praktycznych z zastosowaniem oprogramowania AutoCAD oraz prezentacji poglądowych.

Zakres warsztatów obejmie zagadnienia:

 •  Podstawowe wiadomości i umiejętności dot. obsługi narzędzia do projektowania rysunku cyfrowego, podstawowe narzędzia rysunkowe, podstawowe operacje na plikach.
 • Zarządzanie danymi graficznymi: tworzenie szablonu; zapis (eksport) rysunku do formatu DXF (Drawing Interchange Format); pobieranie (importowanie) rysunków z formatu DXF (Drawing Interchange Format).
 • Korzystanie z dostępnych funkcji pomocy; tworzenie obiektów.
 • Rysowanie prostych obiektów typu LINIA, POLILINIA; prostokątów; wielokątów; okrąg, elipsa, łuk, pierścień; tworzenie kreskowania, wypełnienia i przybycia.
 • Obiekty tekstowe: wstawianie i edycja opisów; wstawienie tekstu jednowierszowego; wstawienie tekstu wielowierszowego; edycja obiektami.
 • Zaznaczanie obiektów: metody selekcji; wybór za pomocą okna; praca z uchwytami.
 • Indywidualne definiowanie i zmiana cech obiektów.
 • Warstwy: tworzenie warstw; określanie i modyfikacja cech warstwy, zmiana nazwy, zmiana koloru warstwy; określanie statusu warstw.
 • Modyfikacja obiektów: kopiowanie obiektów; wymazywanie (usuwanie) obiektów z rysunku; przesuwanie, obracanie, skalowanie; tworzenie szyku prostokątnego i kołowego; wydłużanie, ucinanie, zaokrąglanie krawędzi, fazowanie krawędzi; rozbijanie obiektów; rysowanie precyzyjne i wymiarowanie.
 • Stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego: stosowanie siatki i skoku; stosowanie współrzędnych; tryby lokalizacji.
 • Wprowadzenie do wymiarowania obiektów: wymiar liniowy, normalny; współrzędne; wymiarowanie promienia lub średnicy; wymiar kątowy; wymiar od bazy; wymiar szeregowy; szybkie wymiarowanie; edycja wymiarów; tworzenie własnych stylów wymiarowania; ustawienie stylu wymiarowania, jako stylu bieżącego; modelowanie bryłowe (acis).
 •  Wprowadzenie do wydruku: wybór urządzenia drukującego i formatu strony; ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika; wprowadzenie do styli wydruku.

 

 

NABÓR NA SZKOLENIE " SZKOLENIE PILOTÓW WYCIECZEK "

ogloszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA „SZKOLENIE PILOTÓW WYCIECZEK

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na szkolenie „Szkolenie Pilotów Wycieczek” dla studentów czterech ostatnich semestrów wszystkich kierunków studiów Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zdalnej (webinarium).                                                                                               

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 15 – 24 KWIETNIA 2020

WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Uczestnikiem szkolenia może być student, który w wyznaczonym terminie prześle na adres mailowy slawomir.pytel@us.edu.pl  komplet dokumentów – skan lub zdjęcie  (w tytule prosimy o wpisanie „Rekrutacja Ochrona danych osobowych w Uczelni”) - liczy się data i godzina wpłynięcia wiadomości, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała przede wszystkim średnia arytmetyczna ocen z semestru poprzedzającego rekrutację.

UWAGA!  Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączników 1b,2b,3b,4b,5b znajdujących się na stronie

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/dokumenty

 

 

 

NABÓR NA SZKOLENIE " WARSZTATY GIS – POZIOM ZAAWANSOWANY "

ogloszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA „WARSZTATY GIS – POZIOM ZAAWANSOWANY

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na szkolenie „Warsztaty GIS – poziom zaawansowany” dla studentów czterech ostatnich semestrów wszystkich kierunków studiów Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zdalnej (webinarium).                                                                                               

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 15 – 24 KWIETNIA 2020

WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Uczestnikiem szkolenia może być student, który w wyznaczonym terminie prześle na adres mailowy slawomir.pytel@us.edu.pl  komplet dokumentów – skan lub zdjęcie  (w tytule prosimy o wpisanie „Rekrutacja Ochrona danych osobowych w Uczelni”) - liczy się data i godzina wpłynięcia wiadomości, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała przede wszystkim średnia arytmetyczna ocen z semestru poprzedzającego rekrutację.

 

UWAGA!  Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączników 1b,2b,3b,4b,5b znajdujących się na stronie

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/dokumenty

 

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i komputerowych ćwiczeń praktycznych z oprogramowaniem QGIS3.

Zakres warsztatów obejmie minimum następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do Processingu i modelarza graficznego.
 • Budowa modelu - Digitalizacja poziomic do DTM
 • Wykorzystanie danych OpenStreetMap oraz innych zaawansowanych usług sieciowych
 • Przygotowanie sieci rzecznej z O SM
 • Praca z referencją liniową
 • LRS - opracowanie zbioru danych
 • QGIS 3D - wizualizacja danych
 • Atlas i raporty
 • Opracowanie atlasu rzek
 • Edytor wyrażeń
 • Parametry symbolu oparte o wyrażenie
 • Generator geometrii
 • Budowa modelu graficznego - planner lotu UAV
 • Analiza sieciowa i izochrony
 • Praca ze zbiorem danych sieciowych
 • Budowa modelu dla obliczeń izochrony i service area
 • Praca z stylem mapy i motywem mapy