Przejdź do treści

Nabór na szkolenie "Sztuka dydaktyki akademickiej"

Dodane przez agnieszka.wawo… - śr., 11/30/2022 - 11:52
ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kandydatów na uczestników szkolenia "Sztuka dydaktyki akademickiej"

w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

POWR.03.05.00-00-z117/17-00

 

 

 

 

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na szkolenie "Sztuka dydaktyki akademickiej" (64 godzinne) dla kadry dydaktycznej, oraz badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które odbędzie się w dniach 16, 17, 21, 22, 28, 29 grudnia 2022 roku, 04, 05 stycznia 2023 r. w godzinach 09:00-15:30 w formie zdalnej.

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 01  - 13 grudnia 2022 r. do godz. 12:00

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik dydaktyczny oraz badawczo-dydaktyczny, który:

- w wyznaczonym terminie przekaże osobiście, pocztą tradycyjną, lub wewnątrzuczelnianą do Biura ds. Projektów Ogólnouczelnianych (Rektorat pokój 0.35) komplet oryginałów dokumentów * (dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane). UWAGA! W załączniku nr 6 wymagany jest podpis bezpośredniego przełożonego (Dziekan, lub Dyrektor Instytutu, lub Dyrektor kierunku). Jeśli uzyskanie podpisu Przełożonego na dokumencie w terminie rekrutacji nie jest możliwe, prosimy o przekierowanie maila ze zgodą bezpośredniego przełożonego na udział w szkoleniu na adres: power.zintegrowany@us.edu.pl.

 

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1 b Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej

Załącznik nr 3 b  Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 b  Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 b  Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 b  Karta zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej z dnia 02.11.2020 r.

Decyzją Koordynatora Projektu do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby, które w ramach projektu („Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”) nie brały jeszcze udziału w żadnej formie wsparcia, a w drugiej kolejności osoby, które w ramach projektu wzięły wcześniej udział w zajęciach i złożyły po ich ukończeniu wymaganą dokumentację (sylabus).

 

*komplet dokumentów (załączniki 1,3,4,5,6) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 5 b i 6 b.

UWAGA! Dokumenty muszą zawierać potwierdzenie działu spraw osobowych i socjalnych w zał. nr 6, oraz potwierdzenie z działu HR na pierwszej stronie zał. nr 1.

PROGRAM SZKOLENIA