Przejdź do treści

Zapraszamy na wykłady Prof. Iñaki Zurutuza Arigita (Public University of Navarre) The concept and sources of Spanish Commercial Law and the entrepreneur from a juridical perspective (14-18 listopada + cz. on-line w grudniu)

Dodane przez magdalena.polt… - czw., 11/10/2022 - 22:13
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów stacjonarnych

Wydziału Prawa i Administracji UŚ na wykłady w języku angielskim,

w ramach realizowanego przez Uniwersytet Śląski Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

które w dniach 14-18 listopada 2022 roku (część I 15 h – stacjonarna)

oraz w grudniu część II – online

poprowadzi Prof. Iñaki Zurutuza Arigita (Public University of Navarre)

Liczba miejsc na kursie ograniczona: 12 osób!

Temat wykładów: The concept and sources of Spanish Commercial Law and the entrepreneur from a juridical perspective

Mr. Iñaki Zurutuza Arigita graduated in Law from the Public University of Navarre (UPNA) and finished his degree at the University of Strathclyde in Glasgow (Scotland). Afterwards, and thanks to his academic record, Mr. Zurutuza got a PhD in Mercantile Law from UPNA, having undertaking in relation with it several research stays at the Max-Planck-Institute in Hamburg (Germany). Since 2006 Mr. Zurutuza has been lecturing at the Faculty of Legal Sciences of UPNA in Commercial Law and he is currently Associate Professor (“Profesor Titular”) there and part of its Private Law research team, participating in a number of projects. Besides, since 2009 Mr. Zurutuza is the International Relations Coordinator for Law in UPNA and since 2016 Mr. Zurutuza is the Academic Secretary of the Faculty of Juridical Sciences in UPNA.

It can be emphasized that initially Mr. Zurutuza was granted by UPNA for carrying out his Thesis (Predoctoral Research Grant of UPNA given mainly due to his academic results in his Degree) and several research stays in the development of his subsequent academic career (Max Planck Institut of Hamburg, School of Economics and Political Science of London, Centre de Documentation et de Recherches Européenes (CDRE) – Université de Pau et des Pays de l’Adour, Faculdade de Direito Universidade de Coimbra, and Università di Bologna).

In addition to this, since 2008 Mr. Zurutuza is Permanent Contributor to the Maritime Transport Section of the Spanish Transport Law Journal. Since 2009 Mr. Zurutuza is the International Relations Coordinator for Law in UPNA. And since 2016 until 2020 Mr. Zurutuza was the Academic Secretary of the Faculty of Juridical Sciences in UPNA.

 

Schedule of the course (room 2.1)

Monday (14/10) 15.30-18.30 (4h)

Subject: „The concept and sources of Spanish Commercial Law and the entrepreneur from a juridical perspective”

(El concepto y las fuentes del Derecho mercantil en España y la figura del empresario desde una perspectiva jurídica)

 

Tuesday (15/10) 17.15-19.30 (3h)

Subject: „The entrepreneur and his collaborators: juridical regime”

(El empresario y sus colaboradores: régimen jurídico)

 

Wednesday (16/10) 13.45-16.45 (4h)

Subject: „The registration publicity system and the obligation of accounting of the entrepreneur. The object of the business activity.

Industrial Property and the Spanish Patent Act of 2015”

(El sistema de publicidad registral y la obligación de contabilidad del empresario. El objeto de la actividad empresarial. La propiedad industrial y la Ley de Patentes de 2015)

 

Thursday (17/10) 9.45-12.45(4h)

Subject: „Trading companies: general theory and typology. The general

partnership: juridical regime”

(Las sociedades mercantiles: teoría general y tipología. La sociedad

colectiva: régimen jurídico)

 

WAŻNE! Osoby zainteresowane udziałem w wykładach obowiązuje złożenie DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH.

 

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 14 listopada br. (poniedziałek) godz. 14.00 do Pani Beaty Waniek (Bankowa 11b, I piętro, pokój 1.15)

Załącznik nr 1b Formularz zgłoszeniowy – proszę nie uzupełniać danych o średniej

Załącznik nr 2b Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3b Formularz danych osobowych

Załącznik nr 4b Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5b Karta wyboru formy wsparcia – w tabeli proszę zaznaczyć pole „Zajęcia prowadzone przez wykładowców zagranicznych” i obok wpisać tytuł cyklu wykładów

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”