Przejdź do treści

Nabór na warsztaty z zakresu prawa emisyjnego

Dodane przez grzegorz.dobro… - pt., 09/16/2022 - 19:38
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Koordynator Projektu ogłasza nabór na zajęcia warsztatowe z zakresu prawa emisyjnego dla studentów i studentek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

OPIS WARSZTATÓW

Moduł ma charakter praktycznych zajęć, które służą rozwijaniu adekwatnego wykorzystania wiedzy z zakresu prawa emisyjnego. Student zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie: 1. rozwiązywania problemów prawnych przedstawionych w kazusach 2. przygotowywania projektów wniosku i decyzji z zakresu prawa emisyjnego .

Na tematykę zajęć składają się następujące zagadnienia: 

1.           Zagadnienia wstępne dot. pozwoleń emisyjnych

2.           Wymogi formalne wniosku dot. pozwoleń emisyjnych

3.           Przesłanki odmowy wydania decyzji dot. pozwoleń emisyjnych 

4.           Przykładowe wnioski i decyzje administracyjne dot. pozwoleń emisyjnych

5.           Kazusy. Sporządzanie projektu wniosku i decyzji

 

Wymiar godzin: 10 h.

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 

26 września-4 października 2022 r.

poprzez złożenie kompletu dokumentów* na ręce wydziałowego koordynatora merytorycznego projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” dr hab. prof. UŚ Grzegorza Dobrowolskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11B, p. 1.33. 

*Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu 

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu 

Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia 

 

Tylko osoby, które złożą komplet dokumentów będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

UWAGA: Załączniki od 1 do 4 składa się tylko raz a załączniki nr 5 odpowiednio do każdego ogłoszenia o szkoleniu w ramach projektu.

W dokumentach, w części:

1b średnia z ocen zostanie uzupełniona przez Dziekanat

5b prosimy umieścić znak X tylko w wierszu: Warsztat/ zajęcia warsztatowe, a w kolumnie Szczegółowa nazwa wybranego wsparcia wpisać:  "prawo emisyjne"

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl

Tagi