Przejdź do treści

International Business Law and Arbitration - rekrutacja 2020

Dodane przez magdalena.polt… - pon., 05/11/2020 - 11:59
Logo Uniwersytetu Śląskiego

INTERNATIONAL BUSINESS LAW and ARBITRATION

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2020
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Liczba semestrów: cztery 
Tytuł zawodowy absolwenta: magister 
ECTS: 120 / 30 sem 
Całkowita liczba godzin: około 780
Język studiów: angielski

CEL STUDIÓW

Studia na kierunku International Business Law and Arbitration (IBLA) mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu. 

Program studiów oparty został o cztery główne bloki tematyczne: 
I. General courses
II. Business Law
III. Mediation & Arbitration
IV. Special elective courses (wykłady monograficzne i konwersatoria)

    W ramach General courses student uzyska wiedzę m.in. nt. podstaw prawoznawstwa, prawa handlowego, prawa arbitrażowego, prawa międzynarodowego i prawa UE (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego rynku), prawa własności (także intelektualnej), prawa umów, międzynarodowego prawa prywatnego oraz prawa pracy.  
    Business Law to grupa zagadnień obejmująca zasady prowadzenia działalności gospodarczej w UE, zasady funkcjonowania przedsiębiorców na rynku kapitałowym, reguły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz mechanizmy zawierania umów. W ramach tego bloku student pozna także standardy ochrony praw człowieka w biznesie (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych) oraz CSR.
    Z kolei blok Mediation and Arbitration poświęcony będzie w całości rozwiązywaniu międzynarodowych sporów, powstałych na tle biznesowym, zarówno pomiędzy samymi przedsiębiorcami oraz na linii państwo-inwestor. W jego ramach student opanuje zarówno prawne standardy mediacji oraz arbitrażu, jak również nabędzie umiejętność konstruowania umów stanowiących podstawę zastosowania ww metod. 
    Powyższe treści, wedle indywidualnych już zainteresowań, słuchacz będzie mógł natomiast  rozszerzyć o bogatą ofertę wykładów monograficznych i konwersatoriów, stanowiących grupę tzw. Special courses, a odnoszących się do bardzo precyzyjnych już aspektów międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu (jak np. prawo spółek, obrót przedsiębiorstwem, prawo konkurencji i konsumentów, czy kwestie etyczno-prawne w arbitrażu inwestycyjnym etc.). 
    Całość oferty dopełnią ponadto wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących z USA, Chin oraz UE. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA

    Po ukończeniu studiów absolwent IBLA może rozpocząć karierę (także zagranicą) jako profesjonalny prawnik biznesowy, wewnętrzny doradca firmy, urzędnik państwowy lub prawnik w międzynarodowej organizacji (także rządowej).  
Będzie mógł zatem:
- pracować w sektorze prywatnym - np. w kancelariach prawniczych, firmach doradztwa biznesowego, w różnych międzynarodowych i krajowych organizacjach, mających kontakty biznesowe i interesy w obcych krajach, bankach i innych instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, biurach notarialnych itp.;
- pracować w sektorze publicznym - w instytucjach krajowych, europejskich i międzynarodowych, promujących rozwój biznesu, agencjach nadzoru biznesu, w instytucjach akademickich i badawczych, a także w komercyjnych organach sądowych (instytucje rozstrzygania sporów przed sądem, trybunały, sądy arbitrażu) oraz w innych organizacjach (takich jak stowarzyszenia promujące i broniące interesów i praw konsumentów oraz pracowników), 
- pracować jako niezależny konsultant lub założyć własną firmę świadcząc usługi z zakresu doradztwa prawnego.

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym, co najmniej licencjata/inżyniera.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ: https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=715


Rekrutacja ruszyła 15 lipca 2020 r.!


Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

WAŻNE!

Wyjątkowo w ramach naboru 2020 studia na kierunku International Business Law and Arbitration będą bezpłatne*

* dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych