Przejdź do treści

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Dodane przez elzbieta.moczu… - czw., 12/09/2021 - 08:58
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Zaproszenie do udziału w warsztacie dla studentów Wydziału Nauk Społecznych

 

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz I I II roku studiów drugiego stopnia na warsztat na temat roli komunikacji w procesach zarządzania firmą produkcyjną lub usługową.

 

Warsztat odbędzie się w dniu 14.12.2021 (piątek) w godzinach 11.30-15.30 w formie zdalnej.

 

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Po zakończeniu warsztatu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.

 

Rekrutacja na warsztat odbędzie się  w terminie: 09.12-10.12.2021r
Komplet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia jest dostępny pod linkiem: https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katarzyna_glaz_o365_us_edu_pl/Eur1eq_6YJxDrxraRvybw5UB6eL5haafd3GqYnKJLqNmqA?e=g9u27e

Proszę pobrać i wypełnić dokumenty znajdujące się w linku.

 

Oryginały dokumentów  PODPISANE WŁASNORĘCZNIE,  proszę składać w pokoju 10A  w godzinach 9.00-14.30.

 

UWAGA: W załączniku nr 1 średnią potwierdza dziekanat.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 359 18 14 lub mailowy: katarzyna.glaz@us.edu.pl