Przejdź do treści

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. DIALOG MOTYWUJĄCY

Dodane przez elzbieta.moczu… - czw., 12/09/2021 - 14:36
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. DIALOG MOTYWUJĄCY

 

DLA KOGO:

Szkolenie jest dedykowane studentkom i studentom kierunku PRACA SOCJALNA, a także innym zainteresowanym osobom studiującym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, które są obecnie na:

 • 2 lub 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia
 • 1 lub 2 roku studiów stacjonarnych II stopnia

 

WYMIAR i FORMA:

Szkolenie obejmuje 20 h i planowane jest w formie stacjonarnej.

 

TERMIN:

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

 • Termin 1: 14-15 stycznia 2022 r.  – piątek i sobota w godz. 8.00 – 16.15 (grupa 1)
 • Termin 2: 18-19 lutego 2022 r. – piątek i sobota w godz. 8.00 – 16.15 (grupa 2)

Składając dokumenty można zadeklarować preferowany termin. W miarę możliwości wybór zostanie uwzględniony w podziale na grupy szkoleniowe (obowiązują limity miejsc).

PROGRAM SZKOLENIA zakłada:

 • Wzmocnienie i ugruntowanie wiedzy uczestników o teorii motywacji, skutecznym procesie motywowania i wspierania.
 • Podniesienie kompetencji w komunikowaniu się oraz nawiązywaniu prawidłowych relacji; podniesienie skuteczności oddziaływań w pracy z osobami.
 • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat podstaw i kluczowych zasad Dialogu Motywującego.
 • Nabycie wiedzy na temat specyfiki i etapów procesu zmiany.
 • Nabycie umiejętności pracy z oporem w relacji klient – specjalista.
 • Nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie technik Dialogu Motywującego.
 • Nabycie przez uczestników umiejętności wydobywania języka zmiany i języka zobowiązania.
 • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat utrudnień w realizacji Dialogu Motywującego.
 • Nabycie przez uczestników umiejętności stosowania narzędzi wykorzystywanych w Dialogu Motywującym.
 • Zwiększenie zadowolenia uczestników ze swojej pracy oraz zwiększenie motywacji do działania i aktywności zawodowej.
 • Wzmocnienie u uczestników pewności siebie i efektywności osobistej, poczucia sprawstwa.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie o uczestnictwie.

REKRUTACJA:

 • NABÓR na szkolenie odbędzie się w dniach 15.12-22.12.2021r.
 • Proszę pobrać, wydrukować i wypełnić WSZYSTKIE dokumenty znajdujące się w linku:

https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katarzyna_glaz_o365_us_edu_pl/Eur1eq_6YJxDrxraRvybw5UB6eL5haafd3GqYnKJLqNmqA?e=g9u27e

 • Oryginały dokumentów PODPISANE WŁASNORĘCZNIE,  proszę składać w pokoju 10A (parter, ul. Bankowa 11), w godzinach 9.00-14.30, we wskazanym powyżej terminie.
 • UWAGA 1: W załączniku nr 1 średnią potwierdza dziekanat.
 • UWAGA 2: W postępowaniu rekrutacyjnym przyznawany jest dodatkowy punkt osobom studiującym na kierunku PRACA SOCJALNA.
 • Limit miejsc: 20 osób (po 10 osób na każdą grupę szkoleniową). Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają stosowną informację. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej (pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów). Lista rezerwowa jest uruchamiana w przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych uczestników szkolenia.
 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 359 18 14 lub mailowy: katarzyna.glaz@us.edu.pl.

 

* Informacja o prowadzącym:

Usunięto obraz.Maciej Sosnowski jest specjalistą pracy socjalnej, pedagogiem, mediatorem, trenerem organizacji pozarządowych i certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej. Ma za sobą ponad 20 lat doświadczeń szkoleniowych. Jest praktykiem specjalizującym się w obszarze motywacji i komunikacji w procesie pomagania. Prowadzi specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe. Realizuje programy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej oraz autorskie programy zatrudnienia wspieranego. W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się głównie inspirowaniem ludzi do wprowadzania pozytywnych i konstruktywnych zmian w swoim życiu. Dialog Motywujący jest jednym z wielu wykorzystywanych przez niego narzędzi pracy doradczej i superwizyjnej.