Przejdź do treści

Szkolenie pt. ROZPOZNAWANIE ZESPOŁU FAS/FASD OBEJMUJĄCE PRACĘ Z DZIECKIEM I Z RODZINĄ

Dodane przez elzbieta.moczu… - wt., 01/25/2022 - 14:48
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. ROZPOZNAWANIE ZESPOŁU FAS/FASD OBEJMUJĄCE PRACĘ Z DZIECKIEM I Z RODZINĄ

DLA KOGO:

Szkolenie jest dedykowane studentkom i studentom Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, które są obecnie na:

·         2 lub 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia

·         1 lub 2 roku studiów stacjonarnych II stopnia

 

WYMIAR i FORMA:

Szkolenie obejmuje 20 h i planowane jest w formie zdalnej.

 

TERMIN:

Szkolenie odbędzie się w terminie:

 • 14-17 lutego 2022 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA zakłada:

 • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD oraz Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS.
 • Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii dziecka z FASD.
 • Nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie funkcjonowania dziecka z FASD w rodzinie i w środowisku szkolnym.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie współpracy z instytucjami, w tym ośrodkiem pomocy rodzinie/ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą, sądem, służbą zdrowia, policją itd. 
 • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat integracji sensorycznej u dziecka z FASD.
 • Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie metod pracy wspierających rozwój dziecka z FASD.
 • Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń mowy i trudności w komunikacji dzieci z FASD.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie o uczestnictwie.

REKRUTACJA:

 • NABÓR na szkolenie odbędzie się w dniach 26.01-07.02.2022r.
 • Proszę pobrać, wydrukować i wypełnić WSZYSTKIE dokumenty znajdujące się w linku:

https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katarzyna_glaz_o365_us_edu_pl/Eur1eq_6YJxDrxraRvybw5UB6eL5haafd3GqYnKJLqNmqA?e=g9u27e

 • Skany dokumentów PODPISANE WŁASNORĘCZNIE, proszę przesłać na adres katarzyna.glaz@us.edu.pl, we wskazanym powyżej terminie.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym przyznawany jest dodatkowy punkt osobom studiującym na kierunku PRACA SOCJALNA.
 • Limit miejsc: 20 osób. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają stosowną informację. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej (pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów). Lista rezerwowa jest uruchamiana w przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych uczestników szkolenia.
 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 359 18 14 lub mailowy: katarzyna.glaz@us.edu.pl.

* Informacja o osobach prowadzących:

Dr hab. Małgorzata Stopikowska, prof. ASW:

Wykładowca Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku, współzałożyciel Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE (2014), pomysłodawca i koordynator Centrum Diagnozy, Terapii, Edukacji i Profilaktyki FASD przy Fundacji FASCYNACJE (2016-), autorka artykułów naukowych poświęconych problematyce FASD.

Mgr inż. Alicja Wiaduch:

Wykładowca Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, współzałożyciel Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE (2014), przez wiele lat matka zastępcza w rodzinie zawodowej z dziećmi z FASD, diagnosta i terapeuta SI, edukator, ukończone szkolenie TBRI, odznaczona 12.06.2019 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi za w działalność na rzecz dzieci, za promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

Mgr Łucja Budzyńska:

Neurologopeda, wolontariusz i pracownik Fundacji na Rzecz dziecka i Rodziny FASCYNACJE (2015-), członek zespołu diagnostycznego Fundacji FASCYNACJE, pedagog, oligofrenopedagog, ukończone szkolenie SI stopień I, trener TUS.