Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze na zajęcia warsztatowe Rekreacja i turystyka jako zajęcia pozalekcyjne w pedagogice wczesnoszkolnej

Dodane przez marcin.musiol@… - wt., 03/21/2023 - 08:20
Logo Uniwersytetu Śląskiego
W ramach zajęć praktycznych tych warsztatów planowane jest zorganizowanie jednodniowej wycieczki autokarowej. Wymiar warsztatów to 30 godzin. Organizatorkami warsztatów są Panie dr Magdalena Christ i dr Karolina Skop. W zajęciach tych mogą brać udział studentki/studenci "Pedagogiki" - drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich uzupełniających oraz czwartego roku studiów magisterskich jednolitych. Chętnych do uczestniczenia w zajęciach proszę o złożenie dokumentów (oryginałów z własnoręcznymi podpisami) do 14.04 - najlepiej wrzucić je do szarej skrzynki obok portierni lub oddać w pokoju 23. Osoby, które na aktualnym poziomie studiów nie brały udziału w żadnym szkoleniu z tego projektu powinny wypełnić wszystkie dokumenty. Natomiast biorący już udział w szkoleniu wypełniają tylko dokument D5. Termin składania dokumentów to 28.03.2023 roku.