Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze na zajęcia warsztatowe dotyczące Doświadczeń w poznawaniu otaczającego środowiska

Dodane przez marcin.musiol@… - pon., 10/10/2022 - 08:12
Logo Uniwersytetu Śląskiego
Celem zajęć warsztatowych jest poznanie i wypróbowanie praktycznych przykładów doświadczeń i eksperymentów związanych z powietrzem, wodą, światłem, magnesem, roślinami itp. Kurs trwa 30 godzin. Terminy zajęć zostaną ustalone z osobą prowadzącą zajęcia po utworzeniu się grupy. Jeżeli dotychczas nie brała Pani/brał Pan udziału w zajęciach z tego projektu, to proszę o dostarczenie wszystkich wypełnionych dokumentów z załączników. W przypadku wcześniejszego przystąpienia już do projektu, czyli wypełnienia dokumentów oznaczonych jako D1, D2, D3 i D4 proszę o wypełnienie dokumentów Bilans kompetencji oraz D5. Natomiast jeżeli brała już Pani, brał już Pan udział w jakichkolwiek zajęciach tego projektu, to proszę o przesłanie jedynie dokumentu D5. Jeżeli dokumenty zostały wypełnione na studiach licencjackich, a teraz studiuje Pani/studiuje Pan na studiach magisterskich i na tych studiach nie wypełniła Pani/nie wypełnił Pan dokumentów D1, D2 …D4, to proszę o wypełnienie wszystkich dokumentów. Wypełnione i własnoręcznie podpisane dokumenty można wrzucić do szarej (opisanej) skrzynki obok portierni lub oddać w pokoju 23. Proszę składać dokumenty do dnia 21.10.2022 roku. W przypadku większej liczby zgłoszeń od liczby miejsc stworzona zostanie lista rankingowa.