Przejdź do treści

Ogłoszenie naboru na zajęcia warsztatowe z zakresu Bajkoterapii

Dodane przez marcin.musiol@… - pon., 05/08/2023 - 19:24
Logo Uniwersytetu Śląskiego
Celem zajęć jest zapoznane studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu biblioterapii i bajkoterapii jako terapii wspomagającej w procesie edukacji, charakterystyka bajek terapeutycznych i ich rodzajów oraz nabycie umiejętności konstruowania i pisania bajek terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i problemów dzieci na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie ma pokazać studentom na poziomie teoretycznym: - jakie są zadania i formy wykorzystywania biblioterapii w edukacji; - jakie są rodzaje bajek terapeutycznych; - w jaki sposób wykorzystywać ich potencjał terapeutyczny w celu rozładowania napięcia emocjonalnego dziecka. Szkolenie ma pokazać studentom na poziomie praktycznym: - w jaki sposób można w edukacji wykorzystać naturalne dla dziecka zainteresowanie zabawą; - w jaki sposób student może twórczo wykorzystywać swoją wiedzę; - w jaki sposób rozpoznawać sytuacje konfliktowe i problemy emocjonalne; - jak stosować techniki tworzenia bajek terapeutycznych (symbolika, słownictwo); - jak pisać bajki terapeutyczne.