Przejdź do treści

Ogłoszenie naboru na „Kurs „Terapia Ręki – I oraz II stopnia” – kurs certyfikacyjny"

Dodane przez marcin.musiol@… - pt., 05/12/2023 - 07:13
Logo Uniwersytetu Śląskiego
Kurs „Terapia Ręki – I oraz II stopnia” – jest to szkolenie nadające uprawnienia certyfikowanego terapeuty ręki. Liczba godzin uzależniona jest od osoby prowadzącej szkolenie oraz jego formy. Metoda ta ma na celu usprawnianie motoryki małej, precyzji ruchów rąk oraz dostarczania wrażeń dotykowych. Przede wszystkim służy jednak osiąganiu samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Podstawowymi celami kursu są: poznanie podstaw anatomii ręki, poznanie podstaw teoretycznych dotyczących terapii ręki, poznanie przyczyn stojących za problemami w obszarze motoryki małej, zapoznanie z ćwiczeniami oraz technikami pracy w terapii ręki. Jeżeli nie uczestniczyła Pani/nie uczestniczył Pan dotychczas w zajęciach "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości...", to proszę wypełnić wszystkie dokumenty z załączników. Natomiast uczestniczący już (na aktualnym etapie studiów) w zajęciach z tego projektu powinni wypełnić dokument D5 z załącznika. Uczestnicy kursu poproszeni zostaną o wypełnienie dokument D4 w późniejszym terminie - po wyłonieniu wykonawcy. Wypełnione i własnoręcznie podpisane dokumenty proszę wrzucać do szarej skrzynki obok portierni lub oddać w pokoju 23. Termin składania dokumentów to 19.05.2023 r. W przypadku większej liczby chętnych do uczestniczenia w zajęciach od liczby miejsc o uczestniczeniu zadecyduje miejsce na liście rankingowej.