Przejdź do treści

Nabór na szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)

Dodane przez sabina.pawlik@… - śr., 04/15/2020 - 19:13
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Koordynator Wydziałowy ogłasza nabór na szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania dla studentów IV i V roku Psychologii w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Szkolenie odbędzie się w dniach 15-18 maja (I tura) oraz 4-7 czerwca (II tura) 2020 roku. Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zdalnej (webinarium).

 

Ramowy plan szkolenia (I tura):

15 maja (piątek) -15.00-20.00

16 maja (sobota) - 10.00-18.30 (w tym godzina przerwy obiadowej)

17 maja (niedziela) - 10.00-15.00

 

Ramowy plan szkolenia (II tura):

4 czerwca (czwartek) - 16.30-20.00

5 czerwca (piątek) 16.30-20.00

6 czerwca (sobota) - 10.00-16.00 ( w tym przerwa obiadowa)

7 czerwca (niedziela) - 10.00-16.00

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 23 KWIETNIA DO 7 MAJA

Uczestnikiem szkolenia może być student IV i V roku Psychologii stacjonarnej, który w wyznaczonym terminie prześle na adres mailowy sabina.pawlik@us.edu.pl  komplet dokumentów *  - skan lub zdjęcie (w tytule prosimy o wpisanie "szkolenie RTZ" - liczy się data i godzina wpłynięcia wiadomości, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane).  

W szkoleniu mogą wziąć udział 34 osoby (po 17 osób w każdej turze)

W przypadku większej ilości chętnych decydować będzie średnia ocen. Studentom V roku zostaną przyznane dodatkowe punkty.

Komplet dokumentów zawiera: 

Zał.1b https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201b%20Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.docx

Zał.2b https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202b%20Deklaracja%20uczestnictwa.docx

Zał.3b https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203b%20Formularz%20danych%20osobowych.docx

Zał.4b https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204b%20O%C5%9Bwiadczenie%20uczestnika%20projektu.docx

Zał.5b https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205b%20Karta%20wyboru%20formy%20wsparcia.docx

Rekrutacja odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacji 

 https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Regulamin%20studenci.pdf