Przejdź do treści

Kurs Polskiego Języka Migowego (poziom A1)

Dodane przez sabina.pawlik@… - czw., 01/20/2022 - 19:10
Gest języka migowego na różowym tle

Koordynator Wydziałowy ogłasza nabór na I turę Kursu Polskiego Języka Migowego dla studentów Uniwersytetu Śląskiego:

  • II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Arteterapia, Pedagogika (OWiTP, ReP) oraz
  • I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika (wszystkie specjalności)

 

Kurs będzie trwał do 1 lutego 2022 do 26 kwietnia (orientacyjny termin zakończenia kursu).

Zajęcia będą odbywały się we wtorki od godziny 9.45 do 14.00 (w tym pół godziny przerwy) na Grażyńskiego 53. Pierwsze spotkanie w sali nr 6.

NABÓR NA SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 24 STYCZNIA  DO 27 STYCZNIA 2022.

Uczestnikiem szkolenia może być student  II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika (OWiTP, ReP) Arteterapia oraz I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika (wszystkie specjalności) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,  który w wyznaczonym terminie prześle mailem na adres sabina.pawlik@us.edu.pl  skany dokumentów  (dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane).  

W każdej turze szkolenia może wziąć udział 15 osób.  Przed wpisaniem średniej do zał. nr 1 średnią proszę potwierdzić ją telefonicznie w dziekanacie. 

W przypadku większej ilości chętnych decydować będzie średnia ocen. Studentom Arteterapii zostaną przyznane dodatkowe punkty (+10). Dodatkowe punkty zostaną przynane również studentom ostatniego roku (+10)

Komplet dokumentów zawiera: 

Zał.1b https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201b%20Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.docx

Zał.2b https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202b%20Deklaracja%20uczestnictwa.docx

Zał.3b https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203b%20Formularz%20danych%20osobowych.docx

Zał.4b https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sabina_pawlik_o365_us_edu_pl/EeqLxE0MTIBGvaJ-0OD7TSoBDTSpMl0KHX8NrDS-s7Yk-A?e=ohqWUb 

Zał.5b https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sabina_pawlik_o365_us_edu_pl/EYmpmp9IGTJCmWEZel6i7EwBeymTt-83M9ipTd1Gzsg2sw?e=8VGrCA

Rekrutacja odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacji 

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Regulamin%20studenci.pdf