Przejdź do treści

II tura kursu Polskiego Języka Migowego

Dodane przez sabina.pawlik@… - śr., 02/02/2022 - 11:11
Gest języka migowego na różowym tle

Koordynator Wydziałowy ogłasza nabór na II turę Kursu Polskiego Języka Migowego dla studentów Wydziału Nauk Społecznych (wszystkie kierunki)

  • II lub III roku studiów stacjonarnych I stopnia
  • I lub II roku studiów stacjonarnych II stopnia
  • IV i V roku studiów jednolitych magisterskich

Kurs trwa 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą odbywały na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Grażyńskiego 53 w  następujących terminach: 26 lutego (sobota) 9:00 - 14:00; 27 lutego (niedziela) 9:00 - 14:00; 18 marca (piątek) 17: 00 - 20:00; 26 marca (sobota) 9:00 - 14:00; 27 marca (niedziela) 9:00 - 14:00; 1 kwietnia (piątek) 17:00 - 20:00; 9 kwietnia (sobota) 9:00 - 14:00; 10 kwietnia (niedziela) 9:00 - 14:00; 23 kwietnia (sobota) 9:00 - 14:00; 24 kwietnia (niedziela) 9:00 - 14:00; 29 kwietnia (piątek) 17:00 - 20:00; 21 maja (sobota) 9:00 - 14:00; 22 maja (niedziela) 9:00 - 15:00.

NABÓR NA SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 3 DO 20  LUTEGO 2022.

Uczestnikiem szkolenia może być student  II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia, I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz IV i V roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,  który w wyznaczonym terminie prześle mailem na adres sabina.pawlik@us.edu.pl  skany dokumentów  (dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane).  Proszę w temaciewiadomości wpisać PJM.

Kurs poprowadzi Katarzyna Szymura Migamy PJM-em, https://migamypjmem.com/ Może wziąć w nim udział 15 osób.  

W przypadku większej ilości chętnych decydować będzie średnia ocen. Studentom Arteterapii zostaną przyznane dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty zostaną przynane również studentom ostatniego roku.

Komplet dokumentów zawiera: 

Zał.1b https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201b%20Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.docx

Zał.2b https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202b%20Deklaracja%20uczestnictwa.docx

Zał.3b https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203b%20Formularz%20danych%20osobowych.docx

Zał.4b https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sabina_pawlik_o365_us_edu_pl/EeqLxE0MTIBGvaJ-0OD7TSoBDTSpMl0KHX8NrDS-s7Yk-A?e=ohqWUb 

Zał.5b https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sabina_pawlik_o365_us_edu_pl/EYmpmp9IGTJCmWEZel6i7EwBeymTt-83M9ipTd1Gzsg2sw?e=8VGrCA

Rekrutacja odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacji 

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/sites/default/files/Pliki_IMCE/Student%20dokumenty/Regulamin%20studenci.pdf