Przejdź do treści

Rekrutacja na II edycję warsztatów z pracodawcami

Dodane przez agnieszka.neck… - pon., 10/28/2019 - 22:08
zdjęcie przedstawiające fragment kartki z kalendarza

Trwa rekrutacja na warsztaty prowadzone przez pracodawców ze studentami z zakresu "Self-publishing oraz właściwe przygotowanie propozycji wydawniczej" dla maksymalnie 20 uczestników - studentów 3. i 5. semestru studiów licencjackich kierunków: sztuka pisania i filologia polska oraz 1. i 2. semestru studiów II stopnia kierunku filologia polska.

Tematyka zajęć ma charakter przekrojowy, dlatego będą one dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności danej grupy. Wprowadzone zostanie pojęcie self-publishingu, wpływ zjawiska na czytelników, autorów i rynek książki oraz innych graczy na polu literackich. Uczestnicy poznają historyczne korzenie self-publishingu i zrozumieją, jak zjawisko zmienia literaturę. Poza krytycznym namysłem nad zjawiskiem uczestnicy poznają poszczególne elementy procesu wydawniczego: redakcję, korektę, opracowanie graficzne. Dowiedzą się jak samodzielnie wydać książkę, zdobywając kompetencje redaktora prowadzącego. Część elementów procesu wydawniczego (jak skład książki, redakcja autorska i inne) będzie przećwiczona w sposób szczegółowy. Kolejny etap zajęć będzie miał na celu zrozumienie współczesnych mechanizmów rządzących życiem literackim, a celem – skuteczna promocja książki (zarówno w mediach tradycyjnych, online, jak i na spotkania autorskich). Uczestnicy poznają specyfikę rynku self-publishingu oraz dowiedzą się jak skutecznie docierać do czytelników z książkami wydanymi w ten sposób. Efektem zajęć będzie zdobycie kompleksowych umiejętności pozwalających na samodzielne wydanie i sprzedanie swojej książki.