Przejdź do treści

Nabór na bezpłatne szkolenia PRINCE2 Foundation

Dodane przez agnieszka.neck… - śr., 02/09/2022 - 15:26
fragment kartki z kalendarza

29 listopada 2021 roku rozpoczyna się nabór na kolejne bezpłatne szkolenia PRINCE2 Foundation adresowane do wszystkich studentów Wydziału Humanistycznego UŚ studiów stacjonarnych będących na 2. i 3. roku studiów licencjackich oraz na 1. i 2. roku studiów magisterskich. Szkolenie, które poprowadzą specjaliści z firmy InProgress, odbywać się będzie zdalnie.

PRINCE2 jest opartą na procesach metodą skutecznego zarządzania projektami, która wyposaży każdego uczestnika w podstawowe umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w roli kierownika projektu. Metodyka PRINCE (z ang. PRojects IN Controlled  Environments) odnosi się do „projektów w sterowalnych środowiskach” i jest znana oraz używana na całym świecie. Szkolenie z metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation pokaże m.in., w jaki sposób prowadzić działania w pełnym cyklu życia projektu, jak zarządzać ryzykiem, jakością i zmianami, jak wygląda schemat podejmowania decyzji w projekcie i jakie są pryncypia. Akredytowany certyfikat znajomości PRINCE2 jest rozpoznawalnym i pożądanym poświadczeniem wysokiej jakości kompetencji.

Rekrutacja potrwa do 8 grudnia 2021 roku. Dokumenty rekrutacyjne należy składać na Wydziale Humanistycznym (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) w skrzynce stojącej obok pokoju A 3.6. Dodatkowo 6, 7 i 8 grudnia w godzinach 9.30-14.00 w pokoju A.3.6 będzie dyżurować osoba odpowiedzialna za rekrutację, która pomoże w wypełnianiu dokumentów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować z koordynator merytoryczną projektu na Wydziale Humanistycznym dr hab. Agnieszką Nęcką-Czapską, prof. UŚ (agnieszka.necka@us.edu.pl).

Terminy szkoleń styczniowych:

  • Grupa I: 13, 14, 15 stycznia 2022 roku (godziny poranne)
  • Grupa II: 13, 14, 15 stycznia 2022 roku (godziny popołudniowe)
  • Grupa III: 17, 18, 19 stycznia 2022 roku
  • Grupa IV: 24, 25, 26 stycznia 2022 roku.

Styczeń to ostatni moment na to szkolenie na dotychczasowych zasadach pozwalających m.in. egzamin w języku polskim zdawać przed przedstawicielem firmy przeprowadzającej szkolenie. Od lutego 2022 roku zmieniają się globalnie zasady – egzaminator będzie losowany przed centrum akredytujące.

Uczestnikom szkoleń, którzy pomyślnie przejdą egzamin akredytacyjny na poziomie Foundation zostanie zaproponowany kolejny, także bezpłatny etap – PRINCE2 Practitioner.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.