Przejdź do treści

Nabór na na zajęcia warsztatowe „Metodyka pracy mediatora”

Dodane przez grzegorz.dobro… - pt., 05/05/2023 - 19:40
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Koordynator Projektu ogłasza nabór na zajęcia warsztatowe „Metodyka pracy mediatora” dla studentów i studentek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

OPIS WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest przekazanie Uczestnikom wiedzy na temat praktycznych aspektów pracy mediatora. Zakłada się wprowadzenie Uczestników w zadania realizowane przez instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia mediacji, prowadzenia spotkania mediacyjnego, przygotowania sprawozdania/protokołu z mediacji oraz ugody. Podsumowaniem warsztatów będzie praktyczne zadanie, w ramach którego Uczestnicy będą musieli rozwiązać postawiony przed nimi problem odpowiadający kompetencjom mediatora.

 

Zakres tematyki szkolenia powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

1.           Podstawy prawne funkcjonowania mediatora.

2.           Odpowiedzialność mediatora

3.           Obowiązki i czynności mediatora

Rozwiązywanie zagadnień problemowych

 

Wymiar godzin: 10 h (7 h z mediatorem + 3 h z opiekunem naukowym praktyk)

 

 NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 

15-21.05.2023 r.

poprzez złożenie kompletu dokumentów* na ręce wydziałowego koordynatora merytorycznego projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” dr hab. prof. UŚ Grzegorza Dobrowolskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11B, p. 1.33. 

 

*Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu 

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu 

Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia 

 

 Tylko osoby, które złożą komplet dokumentów będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

UWAGA: Załączniki od 1 do 4 składa się tylko raz a załączniki nr 5 odpowiednio do każdego ogłoszenia o szkoleniu w ramach projektu.

W dokumentach, w części:

1b średnia z ocen zostanie uzupełniona przez Dziekanat

5b prosimy umieścić znak X tylko w wierszu: Warsztat/ zajęcia warsztatowe, a w kolumnie Szczegółowa nazwa wybranego wsparcia wpisać:  "metodyka pracy mediatora”

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl

 

Tagi