Przejdź do treści

Nabór na warsztaty z zakresu prawa ochrony środowiska

Dodane przez grzegorz.dobro… - czw., 04/28/2022 - 19:35
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Koordynator Projektu ogłasza nabór na zajęcia warsztatowe z zakresu prawa ochrony środowiska dla studentów i studentek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 

OPIS WARSZTATÓW 

Moduł ma charakter praktycznych zajęć, które służą rozwijaniu adekwatnego wykorzystania wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska. Student zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie 1. rozwiązywania problemów prawnych przedstawionych w kazusach; 2. przygotowywania projektów wniosku i decyzji z zakresu prawa ochrony środowiska. 

Na tematykę zajęć składają się następujące zagadnienia: 

1. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 

2. Koncesja „starościńska” 

3. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

4. Przykładowe wnioski i decyzje administracyjne z tematyki wskazanej w pkt 1-3 

5. Kazusy. Sporządzanie projektu wniosku i decyzji 

Wymiar godzin: 15 h 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 9.05.2022-16.05.2022 r. poprzez złożenie kompletu dokumentów* na ręce wydziałowego koordynatora merytorycznego projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” dr hab. prof. UŚ Grzegorza Dobrowolskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11B, p. 1.33. 

*Komplet dokumentów zawiera: 

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu 

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu 

Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia 

Tylko osoby, które złożą komplet dokumentów będą brane pod uwagę przy rekrutacji. 

UWAGA: Załączniki od 1 do 4 składa się tylko raz a załączniki nr 5 odpowiednio do każdego ogłoszenia o szkoleniu w ramach projektu. 

W dokumentach, w części: 1b średnia z ocen zostanie uzupełniona przez Dziekanat 5b prosimy umieścić znak X tylko w wierszu: Warsztat/ zajęcia warsztatowe, a w kolumnie Szczegółowa nazwa wybranego wsparcia wpisać: "ochrona środowiska" 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl

Tagi